Small Basic: Every Kid Can Code

 Alle børn kan lære at kode, hvis de bruger et programmeringssprog, som er let, intuitivt og logisk.

De fleste børn starter med blokbaseret kodning som eksempelvis Scratch, der er bygget op omkring træk og slip-princippet med musen, fremfor manuel indtastning af koder.

Når børn så skal videre i deres "kode-uddannelse", så falder mange fra, da overgangen fra blok-baseret kodning til tekstbaseret kodning kan være rigtig svær.

Vi kigger her nærmere på programmeringssproget Small Basic, hvor Microsoft har gjort et stort stykke arbejde for at lette overgangen fra blokbaseret kodning til tekstbaseret kodning.

Hvorfor skal børn lære at kode?

Kodning er en sjov måde for børn at udtrykke fantasien på og slippe kreativiteten løs kombineret med logisk tænkning. Kodning udvikler samtidig børns evne til at løse konkrete problemstillinger på den mest rationelle måde trin for trin, hvilket de vil kunne få stor glæde af senere i livet. Se video her!


Indgangen til at lære "voksen" kodning

Small Basic er en god indgang for børn til at lære "voksen" tekstbaseret kodning, da programmeringssproget underviser i de grundlæggende principper i kodning på en enkel og tilgængelig måde. Small Basic kan børn også bruge til at kode egne Apps til Kinect, Lego Mindstorm, Raspberry Pi, Arduino og Oculus Rift. 

Small Basic gøder samtidig vejen, så børnene senere kan tage fat på de mere avancerede programmeringssprog som Java og C #. 

Simpel og social kodning for børn

Small Basic kombinerer på bedste måde det simple og det sociale. Kodning kan i sagens natur godt virke som en lidt ascocial beskæftigelse, hvilket Microsoft har gjort op med, da det er muligt for de små koder at dele deres kodeværker med andre børn, så de kan køres lokalt på en computer. Det er også muligt at afspille Small Basic programmer direkte i en internetbrowser og integrere dem på hjemmeside, så flere kan få glæde af dem. 

Small Basic er et simpel programmeringssprog for børn at gå til. da et program kan kodes med ganske få linier kode. Der findes undervej samtidig en intelligent hjælp i form af en lille kodehjælper, IntelliSense, der løbende kommer med kodningstips, så det er lettere at kode for børnene.


Til børn der vil lære Small Basic

Microsoft har oprettet en hjemmeside, hvor der kan hentes en lokal App af Small Basic til computeren og en online kodeudgave af Small Basic.


Hjemmesiden er også fyldt med gode råd og tricks til kodning og nogle rigtige gode og lærerrige kode-Tutorials.

Hjemmesiden kan besøges via dette link.

Nyere Ældre

 Find de bedste tilbud på Gamer Stol