Tildeling af båndbredde på brugere

 


Flere brugere på samme bredbåndsforbindelse kan skabe en ulige fordeling af båndbredden med væsentlig nedsat hastighed for nogle brugere.

Er du en privat husstand eller en mindre virksomhed med en enkelt bredbåndsforbindelse, der deles mellem flere brugere, så kan du periodisk opleve en ulige fordeling af båndbredden, hvor nogle får mere båndbredde end andre brugere.

Problemet kan du løse ved manuelt at tildele de enkelte enheder som computere, tablets, smartphones og Smart TV en foruddefineret andel af båndbredden.

I hvilket situationer er det en god idé med manuel tildeling af båndbredden?

Vi kommer her med et eksempel vores egen private husstand, hvor vi er 5 personer om at dele en enkelt bredbåndsforbindelse, og vi benytter følgende enheder:

  • 7 x computere
  • 5 x mobiler
  • 1 stk. tablet
  • 2 x Nintendo Switch spilkonsol 
  • 4 x Nintendo 3DS håndholdt spilkonsol
  • 1 stk. Nintendo Wii
  • 1 stk. Apple TV4-boks

Vores husstand har altså mange enheder, der deles om den samme internetforbindelse, og det betyder i spidsbelastningsperioder, at vi kan opleve, at når der games på computere, streames på mobil, og vi samtidig streamer film og TV-serier på vores Apple TV, at vores streamingsstjenester bliver langsomme, oplever buffering eller helt holder op med at virke.

Hvordan løser vi så problemet?

En logisk måde at komme problemet til livs på ville være at købe en hurtigere bredbåndsforbindelse, men problemet er faktisk slet ikke så enkelt, da vores bredåndsforbindelse er hurtig nok til at klare alle vores vores online - og vi oplever kun problemet, når der er spidsbelastning.

En oplagt løsning ville være at begrænse antallet af enheder, som kan kobles på routeren af gangen, så mindsker vi udnyttes af bredbåndsforbindelsen - men det betyder så også, at flere i hudstanden kan opleve ikke at kunne bruge sine enheder online  - og det er på mange måder upraktisk.

En anden mulig løsning kunne være at foretage en manuel tildelig af båndbredden.

Forklaring på en manuel tildeling af båndbredden

En manuel tildelig af båndbredden kan du vælge at betragte som en lagkage, hvor hver at de tilkoblede enheder, får anvist en stykke lagkage med båndbredde eksempelvis en computer tildeles en fastdefineret andel af båndbredden på maks. 10 Mbit/s. 

Fordelingen af båndbredden kan gøres på mange måder, hvor du kan vælge at gøre det pr. enhed eller pr. person, således at der fastsættes en andel af båndbredden pr. person, som herefter fordeles på personens samlede antal online enheder.

Sådan foretages manuel deling af båndbredden mellem flere brugere

Der er ikke raketvidenskab at tildele en enhed en andel af båndbredden på en router, da det i praksis sker ved hjælp af selve routeren (de mere avancerede), en hub eller en switch.

Så mere præcist, så sker der det, at hvis du eksempelvis vil foretage en tildeling af båndbredde på de forskellige enheder manuelt ved hjælp af routeren, så finder du en oversigt i routeren over de tilkoblede enheder, som identificeres på netværket ved hjælp af en unik netværksadresse også kaldet en MAC-adresse (Media Access Control). 

MAC-adressen identificerer altså den enkelte enhed som PC eller tablet og lign. og i selve administrationsmodulet på routeren vælger du så den pågældende MAC-adresse og fastsætter en andel af båndbredden som enheden maksimalt på udnytte.

Er det smart med tildeling af båndbredde på flere brugere?

Ja, det er faktisk en god og enkel idé til at optimere udnyttelsen af en bredbåndsforbindelse, men det kræver, at du gør et godt stykke hjemmearbejde med finde ud af, hvor stor en andel af båndbredden de enkelte enheder skal have. Der er nemlig stor forskel på, hvor meget båndbredde, der skal bruges til online gaming og streaming af en film på fladskærmen.

Men, der er ikke sværere end at du forsøger dig frem og tildeler, de enkelt enheder en andel af båndbredden, så kan du altid justere op eller ned efter behov efterfølgende.
Nyere Ældre

 Find de bedste tilbud på Gamer Stol