Hvis du har behov for at ændre din musemarkørhastighed, så viser vi dig her, hvor let du gør det på en Windows 11-PC.

Hvis musemarkørens aktuelle hastighed ikke stemmer overens med dine behov, så kan det give problemer og unødige vanskeligheder under arbejdet foran din computer.

Det kan være, at du du vil have hastigheden til at være langsommere for nemmere at kunne finde musemarkøren, men det kan også være, at du vil have musemarkørens hastighed sat op, så det går hurtigere selv ved små bevægelser med musen i spil og lign.

Heldigvis er det lige så let at ændre hastigheden på musemarkøren i op- eller nedagående retning i Windows 11, som det er at ændre rullehastigheden på musen i Windows 11, og det guider vi dig igennem her, og det er faktisk lige så let som, hvis du ønsker at skifte størrelse, farve og udseende på musemarkøren i Windows 11.

Sådan ændres musens hastighed ved hjælp af Indstillinger i Windows 11

For at justere musemarkørens hastighed i Windows 11 ved hjælp af Indstillinger, skal du gøre sådan her:

Figur 1: Justering af musemarkør i Windows 11

  1. Åbn Indstillinger
  2. Klik på Bluetooth og enheder i venstre side
  3. Vælg Mus i højre side
  4. Musemarkørens hastighed kan du nu regulere som vist i figur 1
Du har også mulighed for at udskifte en primære museknap, eller indstille hvor mange linier musehjulet skal rulle ad gangen.