Vi viser dig her en smart metode til at bestemme den fysiske adresse på din computer med Windows 11.

Det er de færreste, der går rundt og kan huske deres MAC-adresse på computeren, når der ved sjældne lejligheder er brug for den.

Se her hvordan du eftersøger og finder MAC-adressen på din Windows 11-PC.

Hvad er en MAC-adresse?

En MAC-adresse er lidt ligesom et CPR-nummer, bare for udstyr der kan gå på nettet, og MAC-adressen består altid af 12 tegn (bogstaver og tal). Man bruger MAC-adressen til at identificere lige netop dén router, computer, iPad osv. det drejer sig om.

Hvad bruger man en MAC-adresse til?

Når en enhed skal kommunikere med et Wi-Fi-netværk, skal den identificere sig over for netværket ved hjælp af en unik netværksadresse, og det sker via en MAC-adresse (Media Access Control).

Hvordan finder jeg min MAC-adresse?

For at bestemme MAC-adressen på netværksadapteren i Windows 11 skal du følge disse trin:
  1. Åbn Indstillinger
  2. Vælg Netværk og internet i venstre side
  3. Klik på WiFi (eller Ethernet ved en fast forbindelse)
  4. Vælg i højre side Egenskaber for netværk
  5. Rul ned i bunden med musen og du finder den fysiske MAC-adresse
Når du har gennemført disse trin, vises den fysiske adresse på netværksadapteren, og MAC-adressen består som tidligere nævnt altid af 12 tegn (kombination af bogstaver og tal).