Er den fysiske hjemknap på din iPhone gået i stykker som følge at slid eller udskiftning hos en uautoriseret reparatør, har du disse muligheder.

Hvad gør du, hvis hjemknappen på din iPhone er ødelagt? Der er flere muligheder, og en af dem er at oprette en virtuel knap på din iPhone ved hjælp af AssistiveTouch. 

Se hvordan du får hjemknappen tilbage på din iPhone uden, at det koster dig en krone.

Vejledning til at oprette en virtuel hjemknap på din iPhone

For at oprettet en virtuel hjemknap på din iPhone, som erstatning for den fysiske hjemknap, skal du gøre sådan her:
  1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Berøring.
  2. Tryk på AssistiveTouch, og slå det til.
  3. En knap vil nu dukke op på skærmen. Du kan trække knappen til en hvilken som helst skærmkant, hvorefter den vil blive fastgjort der.
  4. Du kan tilpasse, hvor længe handlingerne kan udføre to tryk, eller hvor længe knappen skal holdes nede for at udgøre et langt tryk.
  5. Du kan også oprette nye bevægelser ved at optage tilpassede tryk og skub med berøringsskærmen og gemme dem i menuen AssistiveTouch.
Udover at oprette en virtuel hjemknap, kan du også overveje at reparere din iPhone eller købe en ny. Hvis du vil reparere din iPhone, kan du kontakte en autoriseret Apple-reparatør eller en trediepartsreparatør. Hvis du vil købe en ny iPhone, kan du besøge Apples hjemmeside eller en autoriseret forhandler.

Af de tre muligheder er oprettelse af en virtuel knap den billigste og nemmeste løsning. Reparation og køb af en ny iPhone kan være dyrere, men det kan være nødvendigt, hvis din iPhone er alvorligt beskadiget.

Er du blevet nysgerrig efter flere tips, så har vi tidligere samlet 22 tips til din iPhone.