Elbilerne stormer frem i Danmark, og forhandlerne kan ikke følge med efterspørgslen, men er elbiler virkelig så grønne, som vi går og tror.

Elektriske køretøjer ses generelt som det miljømæssigt gode alternativ til at mindske forbruget af fossile brændstoffer og dermed som en løsning til at bremse klimaændringerne i verden.

Men er en elbiler i virkeligheden en klimavenlig løsning, det prøver vi at komme med vores bud på her.

Flere faktorer afgør hvor meget en elbil forurener

Hvor meget forurening en elbil genererer afhænger af disse faktorer:
  1. Hvor kommer strømmen fra til elbilen
  2. Hvilket tidspunkt på døgnet oplades elbilen
  3. Det lokale klima hvor elbilejeren bor
  4. Batterifremstillingsprocessen
  5. Elbilejerens kørselsmønster

Hvor kommer strømmen fra til elbilen

En elbil lades op via elnettet, og hvor meget en elbil belaster miljøet afhænger af, hvilken kilde der leverer strømmen til opladeren. Er der tale om olie og kul, så vil en opladning af elbilen betyde en del afledt forurening, da der er tale om forureningstunge energikilder. Hvis elbilen derimod oplades med strøm fra vedvarende energikilder som vindkraft og solceller, så er der selvsagt tale om en energivenlig løsning, der ikke på samme måde belaster miljøet.

Hvilket tidspunkt på døgnet oplades elbilen

Hvis elbilen oplades, når det blæser meget og strømmen leveres af vindkraft, så er der tale om en klimavenlig løsning på samme måde, som når elbilen oplades med strøm fra solceller på en solskinsdag. Oplades elbilen derimod på et tidspunkt på døgnet, hvor strømmen i elnettet produceres af olie- og kulkraftværker, så betyder det som sagt en dek afledt forurening.

Det lokale klima hvor elbilejeren bor

Det har stor betydning for den batterimæssige effektivitet i en elbil, om en elbilejeren bor i et koldt klima eller et varmt klima. En elbil bruger langt mere strøm, når den bliver kørt i et køligt eller decideret koldt klima, da minusgrader er med til at mindre elbilens rækkevidde, hvorfor der er behov for mere strøm og flere opladninger sammenlignet med en elbil, der bliver kørt i et varmere klima med plusgrader.

Batterifremstillingsprocessen

Batteri- og køretøjsproduktion er de mest emissionstunge processer, der er involveret i produktionen af en elbil, og cirka halvdelen af levetidsemissionerne fra en elbils batteri stammer, ifølge det svenske miljøinstitut, fra den elektricitet, der bruges til fremstilling og samling af køretøjet. Derudover er der også spørgsmålet omkring de metaller, der går ind i disse batterier, såsom kobolt og lithium, der jo skal udvindes fra jorden ressourcer gennem en form for minedrift, der for det meste er alt andet end grøn. Slutteligt er der hele problematikken omkring genanvendelse af en elbils batteri, som er en både besværlig og tung proces, der også kan være miljøbelastende. 

Elbilejerens kørselsmønster

Afhængigt af om en elbil benyttes mest til by- eller motorvejskørsel, er en helt afgørende faktor i elbilens samlede miljøomkostninger. Undersøgelser viser at elbiler har en længere rækkevidde ved bykørsel sammenlignet med motorvejskørsel, hvor miljøbelastningerne kun marginalt er bedre end en traditionel bil drevet af fossilt brændstof. Derudover har det naturligvis også betydning, om elbilejeren har en tung eller let fod, da acceleration og høj fart, virkelig kræver meget strøm, da det belaster batteriet ekstra meget, og i sidste ende øger behovet for opladning af elbilens batteri.

Er en elbil så virkelig et grønt alternativ?

Elbiler har som udgangspunkt mindre miljøpåvirkning i løbet af deres levetid sammenlignet med en bil, der kører på fossilt brændstof, og det er bare et faktum, hvorfor det vil være en fordel, hvis vores bilpark omstilles til el-drift. Det man i sidste ende kan diskutere er, graden af en elbils miljøforurening, som jo helt sikkert er mindre sammenlignet med en traditionel bil, der drives af fossilt brændstof. Spørgsmålet er bare hvor meget, og det afhænger som sagt i stigende og faldende grad af de faktorer, som vi tidligere har oplistet i denne artikel.

Hvis du overvejer at investere i en elbil, kan du med fordel læse vores guide til køb af elbil.