Læs vores interview med Klaus Frederiksen fra Skolen Fri, der er en online streamet skole for børn i folkeskolealderen.

Minimum 1.238 børn modtog hjemmeundervisning i skoleåret 2020-2021 mod 411 børn i skoleåret 2016-2017 i de 89 kommuner i Danmark, hvilket er en markant stigning i antallet af hjemmeunderviste børn på ganske få år.

Forældrene har mulighed for at støtte op omkring barnets uddannelse i hjemmet ved at tilmelde barnet til en onlineskole, hvor eleverne bliver en del af en onlineklasse, som undervises virtuelt i hjemmet i de pågældende fag af en lærer. 

Skolen Fri er en af de onlineskoler, der så småt er ved at poppe op rundt omkring i Danmark, og vi har haft fornøjelsen at stille 12 spørgsmål til stifter og leder af Skolen Fri Klaus Frederiksen.

1. Hvordan fandt du inspiration, og så du et stort behov til at etablere Skolen Fri?

Klaus Frederiksen fortæller: "Corona perioden viste forskellige muligheder digitalt ift. selve det "praktiske" omkring hjemmeundervisning, og derudover er jeg uddannet lærer med stor erfaring fra forskellige steder som folkeskoler, friskole, privatskole, Aalborg Arrest, VUC osv."

2. Da der er tale om online undervisning, gør I så noget for at stimulere eleverne socialt?

Klaus Frederiksen fortæller: "Vi gør ikke noget specifikt, MEN det vi hører fra forældrene er, at børnene får langt større overskud i deres liv til sociale ting. Desuden ”finder” en del børn hinanden igennem undervisningen og knytter venskaber. Sidste uge hørte jeg om to, der var blevet så gode venner igennem Skolen Fri, at de skulle til hinandens konfirmationer

3. Har I konsulteret et eksternt firma, da I skulle vælge IT-infrastruktur?

Klaus Frederiksen fortæller: "Nej, det var igennem ”selvstudie”, Google søgninger osv."

4. Hvilke kriterier herunder kvalitetskrav har I lagt til grund for jeres valg af IT-platform til online undervisning?

Klaus Frederiksen udtaler: 

a. Skal være målrettet undervisning
b. Skal kunne integreres på hjemmesiden
c. Overskuelighed
d. Antal deltagere ift. streaming pr. session/lektion
e. Pris

5. Hvilke erfaringer har I draget gode som dårlige med den valgte IT-platform, der benyttes til fjernundervisning? Er I tilfredse med driftsstabiliteten og kvaliteten af den valgte platform?

Klaus Frederiksen udtaler: "Meget tilfredse og har faktisk ikke haft de store/små ting i den forbindelse, dog ville det selvfølgelig være rart, det var en dansk platform."

6. Hvilke elektroniske hjælpemidler arbejder Skolen Fri med herunder portaler, elev- og forældreintra?

Klaus Frederiksen udtaler "Det kan ses på forsiden af vores hjemmeside www.skolenfri.dk."

7. Prøv at fortælle om jeres erfaringer med Minecraft Education Klassen? Og gaggrunden for opstarten og de pædagogiske tanker bagved, og hvilke elever der er målgruppen?

Klaus Frederiksen udtaler: "Erfaringerne er gode, MEN der var nogle tekniske udfordringer ift. selve det at kunne være i hinandens ”verdner”, hvilket underviseren dog har løst. Målgruppen er især dem som har haft det virkelig svært ift. skoleverden, men også børn der gerne vil supplere deres læring."

8. Hvorfor vælger forældrene at hjemmeskole deres børn, og hvor er I med til at gøre en forskel på Skolen Fri? Og oplever I en stigende efterspørgsel efter jeres produkt/tilbud?  

Klaus Frederiksen fortæller: "Der er rigtig mange årsager til, at forældre hjemmeunderviser, vi hjælper på den måde, at vi tilbyder et ”fagligt sikkerhedsnet”, eftersom børnene bliver undervist udelukkende af seminarieuddannede lærere i alle folkeskolens fag, og børnene skal møde to lektioner hver dag. Der er meget stigende efterspørgsel."

9. Hvordan er det planen af afholde afgangseksamener i praksis, eller er Skolen Fri måske prøve- og eksamensfri?

Klaus Frederiksen udtaler: "Skolen Fri er lektie, eksamens og prøvefri generelt, MEN vi hjælper de børn som ønsker en afgangseksamen ,og er der nogen som ønsker en prøve så arrangerer vi det."

10. Hvilke pædagogiske tanker ligger bag etableringen af Skolen Fri, og hvordan adskiller din skole sig fra andre tilbud om online skoleundervisning i grundskolen?

Klaus Frederiksen fortæller: "Rigtig mange pædagogiske tanker, men først og fremmest at hjælpe dem som ikke har haft det godt i ”de traditionelle tilbud”, og dem hvis forældre principielt vælger det traditionelle skolesystem fra. Vi adskiller os fortrinsvist ved udelukkende at bruge seminarieuddannede lærere, undervise i alle folkeskolens fag, lav pris, og desuden har vi nu flest online klasser i Danmark, hvilket giver mange fordele for børnene. Desuden er vi meget åbne ift. hvordan vores skole er, f.eks. kan man se skemaer, lærerne osv. på vores hjemmeside, og min telefon er altid åben."

11. Hvilke muligheder har I for at understøtte eleverne på afstand, eksempelvis hvis en elev er en smule skoletræt, og det kniber med at få lavet lektierne, har I er nogle specielle værktøjer, som I bruger?

Klaus Frederiksen udtaler: "Vi er lektiefri, men der bliver i slutningen af hver lektion lagt op til, hvordan børnene kan arbejde videre med det som er gennemgået."

12. Er der nogle tanker som du gerne vil fortælle til vore læsere, som måske overvejer at hjemmeskole deres børn og lidt omkring fordelene og den hjælp, som det er at vælge en samarbejdspartner som jer? 

Klaus Frederiksen udtaler: "Læs vores hjemmeside igennem, ring gerne til mig og prøv evt. en gratis og fuldstændig uforpligtende prøveuge. Vi hjælper meget gerne med at komme i gang, og som matematiklærer siger jeg ofte, at det er da bedre at få 80% ud af to lektioner og et glad barn, end 10% ud af 6-7 lektioner og et træt og skoletræt barn."

Du kan læse meget mere om Skolen Fri på skolens hjemmeside, Facebook og Instagram, og du er også velkommen til at kontakte skoleleder Klaus Frederiksen på mobil 3052 6393 og e-mail kontakt@skolenfri.dk.