En elbils samlede ejeromkostninger gør ejerskabet af en elbil attraktivt sammenlignet med fossile biler.

Umiddelbart så er det første mange tænker på, når der skal investeres i elbil den grønne miljøvenlige profil. Dernæst tænker mange på den brændstofbesparelse, der kan opnås ved at skifte til en elbil.

En elbils samlede ejeromkostninger udfordrer biler med forbrændingsmotor og kan være med til at gøre en elbil til den eneste logiske bil at købe for dig, næste gang du skal købe en ny bil.

Vi starter med TCO (Total Cost of Ownership)

TCO er de totale omkostninger ved at eje en bil, som især benyttes af virksomheder, når der skal investeres i nye firmabiler.

TCO har faktisk også relevans for dig, som privatbilsejer, da det et et godt nøgletal at benytte, når der skal købes en ny bil, og herunder også elbil

Omkostninger der er indeholdt i TCO ved bilkøb?

Når du påtænker at investere i en ny bil, så består de samlede omkostninger ved at eje bilen (TCO) af disse poster:

  • Købsprisen for bilen
  • Finansieringsomkostninger ved køb eller leasing
  • Afskrivninger på bilen set over tid
  • Registrerings- og ejerafgifter
  • Forsikringspræmier
  • Vedligeholdelsesomkostninger
  • Reparationsudgifter
  • Brændstof- og energiudgifter
  • Grønne tilskud fra staten 

Elementerne i TCO er aktuelle både ved elbiler og biler med forbrændingsmotor, men der er forskel på størrelsen af udgifterne, om du vælger en elbil eller en bil med forbrændingsmotor, og det kigger vi nærmere på nedenfor.

På disse punkter er det billigere at eje en elbil

Elbiler er absolut ikke billigere på alle områder, hvor det kan nævnes at forsikringspræmien og reparationsudgifterne nogle gange kan være dyrere sammenlignet med en traditionel bil, der benytter fossile brændstoffer som drivmiddel.

Der findes en række udgiftsposter indenfor de samlede omkostninger ved at eje en elbil (TCO), som er mere fordelagtige fremfor en konventionel bil.

For det første så er det periodiske billigere at købe en elbil, da der ydes tilskud fra staten i form af en lavere registreringsafgift på elbiler. 

Derudover tilbyder mange banker og finansieringsselskaber også en række grønne puljer, hvor det er muligt at låne penge til køb af en elbil til en væsentlig lavere rente sammenlignet med renten på et traditionelt billån.

En elbil mangler derudover mange af de systemer, der er vedligeholdelseskrævende på konventionelle biler, hvorfor udgiften til vedligeholdelse og service typisk er billigere på en elbil, hvor det anslås at udgifterne vedligeholdelse og reparation af en elbil er helt op til 50% lavere sammenlignet med de samme udgifter på en konventionel bil.

Set over tid, så har udgiften til energi været lavere sammenlignet med udgifterne til brændstof som benzin og diesel. hvor udregninger viser, at der har været besparelser at hente på helt op til 60% på energiomkostningerne sammenlignet med brændstofpriserne. 


Hvis du overvejer at investere i en elbil, kan du med fordel læse vores guide til køb af elbil.