Få et hurtigt overblik over de tre muligheder for bilfinansiering af elbiler: Leasing, billån og forhandlerfinansiering.

I en tid med fokus på miljøjet kombineret med de stigende brændstofpriser, så overvejer mange danske af udskifte bilen med en elbil, som både er miljøvenlig og koster væsentligt mindre at holde kørende.

Det er dog de færreste, der kan købe en ny elbil kontant, så det er derfor for mange kommende elbilkøbere nødvendigt at kigge på de forskellige finansieringsmuligheder for at få råd til drømmebilen som en Tesla og lign.

Der er flere ting at overveje, udover prisen på selve bilfinansieringen, for den kommende elbilejer herunder indbygget fleksibilitet, som de forskellige finansieringsmuligheder tilbyder, da ikke alle finansieringsformer passer lige godt til alle behov.

Der er eksempelvis forskel på, hvilken finansierringsform der bør vælges, hvis der kun er behov for en elbil i en kortere periode sammenlignet med, hvis der er behov for en elbil i en længere periode.

Vi gennemgår her de tre finansieringsmuligheder: Leasing, billån og forhandlerfinansiering, så du har mulighed for at beslutte dig for hvilken finansieringsform, der passer bedst til dit behov.

Finansieringsmulighed nr. 1: Leasing af elbil

Leasing er en finansieringsform der kan betragtes som en mellemting mellem leje og lånefinansiering. Udlejer, som ofte er et leasingselskab, har ejendomsretten til leasingobjektet i dette tilfælde elbilen, mens leasingtager (lejer) har brugsretten til leasingobjektet i dette tilfælde elbilen i en given periode.

Leasingtager skal typisk stå for udgifter til service og forsikring ved leasing af en elbil, men der findes eksempler på at disse to udgifter afholdes af leasingselskabet, når der aftales i leasingaftalen.

Når der indgås en leasingkontrakt skal leasingtager erlægge en engangssum (udbetaling), hvorefter der skal betales en månedlig leasingafgift (ydelse), så længe leasingperioden løber.

Leasingtager har brugsretten over elbilen i hele leasingperioden, og når leasingperioden udløber skal elbilen leveres tilbage til leasingselskabet, og leasingtager betaler et beløb, hvis der er opstået større skader på leasingbilen, som ikke kan karakterises som normal slidtage.

Selvom du har indgået en leasingaftale for en længere periode, kan du typisk godt opsige din leasingaftale før tid. Det kan dog tidligst ske efter forløbet af 11 måneder med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned mod betaling af den aftalte leasingydelse i perioden.

Derfor skal du vælge at lease elbilen

Hvis du er på udkig efter en ny elbil, som du ved du kun kommer til at bruge i en kort begrænset periode, så kan du med fordel vælge af lease elbilen, da det typisk er en hel del billigere fremfor et traditionelt billån eller forhandlerfinansiering, der er mere velegnet til længere aftaler. Der findes rigtig mange eksempler på økonomisk fordelagtige korte leasingaftaler af elbiler, også kaldet minileasing, hvor det er muligt at lease bilen i en kort periode som eksempelvis 12 måneder og nogle gange endnu kortere.

En anden fordel ved at vælge leasing af elbilen er, at når leasingperioden udløber, så leverer du ganske enkelt nøglerne til elbilen tilbage til leasingselskabet, hvorfor du ikke står med risikoen med at skulle sælge elbilen som ved almindelig bilfinansiering.

Finansieringsmulighed nr. 2: Billån til køb af elbil

Billån er en meget udbredt finansieringsform, når der skal købes elbil i Danmark. Et billån er ikke meget anderledes end et hvilket som helst andet lån. Når du låner penge til en ny bil, betaler du af på det lånte beløb hver måned, indtil du ikke længere skylder penge til din låneudbyder.

Banken opretter pant i bilen i form af et ejerpantebrev, som er deres sikkerhed for elbillånet, hvis låntager mod forventning ikke kan betale lånet færdigt, så kan banken hente bilen og sælge den på auktion for at inddække lånerestgælden.

Der betales en månedlig rente på et elbillån, hvor renterne kan trækkes fra i skat. Der findes dog eksempler på, at flere banker har oprettet en grøn pulje med billige eller helt rentefri elbillån for at stimulere salget af elbiller og støtte den grønne omstilling.

Når der oprettes et billån skal der betalers gebyrer, stiftelsesomkostning og afgifter til stat og forsikringsselskab, og derudover skal der ligesom ved leasing og forhandlerfinansiering lægges en udbetaling typisk fra 25 procent. Jo større udbetaling jo billigere en rente tilbyder banken på elbillånet.

Låntager har brugsretten og ejerskabet over elbilen, så længe der betales til tiden på billånet, og hvis låntager ønsker at opsige elbillånet, så sker det ved at indfri restgælden på lånet, og det kan være med kontanter eller ved at sælge bilen.

Når løbetiden på billånet er overstået og betalingerne er overholdt, så er elbilen din til evigt eje, og banken sletter sit pant i form af ejerpantebrevet.

Derfor skal du vælge at finansiere elbilen med et billån

Hvis du er på udkig efter en elbil, som du ved, at du kommer til at bruge i en længere periode, så er et billån en rigtig fornuftig finansieringsform, da du kan trække renterne fra i skat, og mange gange kan du aftale betalingsfrie perioder med banken eksempelvis i sommerferien eller op mod jul, hvor mange godt kan bruge nogle ekstra penge.

En fordel ved et elbillån sammenlignet med leasing er, at når du er færdig med at afdrage på lånet, så er elbilen din til evigt eje.

Finansieringsmulighed nr. 3: Forhandlerfinansiering ved køb af elbil

Forhandlerfinansiering i forbindelse med køb af en ny elbil er også en udbredt finansieringsform, da mange godt kan lide, at de kan klare det hele ude hos bilforhandleren uden at skulle en tur forbi banken og spørge om lov.

I praksis er det tale om en købekontrakt med et ejendomsforbehold, hvor ejendomsforbeholdet er en bestemmelse, der kan indsættes i en købsaftale ved alle typer af salg, eksempelvis ved salg af en elbil, et hus eller en båd. Et salg med ejendomsforbehold betyder, at køberen først ejer elbilen, når betingelserne for salget er opfyldt, og det er typisk, når elbilen er betalt færdig.

Forskellene på et billån i banken og og en købekontrakt med ejendomsforbehold er faktisk ret store. En købekontrakt til elbil med ejendomsforbehold gør det muligt for forhandleren eller finansieringsselskabet at hente bilen i det øjeblik, der ikke betales til tiden på låneaftalen, hvor banken først kan hente bilen ved misligholdelse, når banken har været en tur ved domstolene

Derudover er renten typisk lavere og gebyrer højere ved forhandlerfinansiering og en købekontrakt sammenlignet med et almindeligt billån i banken, hvor renten typisk er lidt højere og omkostningerne lidt lavere. Derfor vil ÅOP (årlige omkostninger i procent) altså typisk være højere ved forhandlerfinansiering sammenlignet med et billån i banken.

Når der oprettet en købekontakt til elbil med ejendomsforbehold skal der også erlægges en udbetaling af en hvis procentstørrelse, og her gælder også at jo større udbetaling jo lavere rente. Herefter skal der månedligt betales et fast beløb til finansieringsselskabet, og når løbetiden er færdig, så er elbilen også her din til evigt eje.

Renteudgiften på en købekontrakt kan som ved et traditionelt banklån også trækkes fra i skat.

Hvis du du ønsker at komme ud af en købekontrakt før tid, da du måske ikke føler, du har penge til at betale den månedlige ydelse, så leverer du bilen tilbage til forhandleren, hvorefter købekontrakten annulleres, og du hænger ikke på en muligt restgæld.

Derfor skal du vælge at købe elbilen med forhandlerfinansiering

Der er flere grunde til at finansiere en ny elbil med på en købekontakt med ejendomsforbehold hos forhandleren. Det første er vel bekvemmelighed, da du kan klare alle forretningerne og alt papirarbejdet direkte ude hos forhandleren uden at skulle en tur forbi banken. En anden grund er, at rente mange kan sagtens kan konkurrere med renten på et traditionelt billån i banken, dog ikke medregnet evt. miljøpuljer.

Skulle der opstå økonomiske problemer er det lettere at komme ud af en elbilkøbekontakt i utide, da du blot afleverer nøglerne hos forhandleren, så er det hele ude af verden, og du hæfter ikke efterfølgende for en evt. restgæld på elbilen, som du bil gøre med en billån i banken.

Hvis du overvejer at investere i en elbil, kan du med fordel læse vores guide til køb af elbil